Bảo hành - Bảo trì

Bảo hành và bảo trì công trình theo hợp đồng thi công

TPhome_buoc_6

TPhome đặc biệt chú trọng đầu tư công nghệ cho quản lý sản xuất và chăm sóc khách hàng. Với phần mềm quản lý tiến độ dự án cũng như theo dõi bảo hành & chăm sóc khác hàng. Thông tin về tiến độ sản xuất, thời gian bảo hành sản phẩm, các góp ý, các yêu cầu bảo hành/bảo trì của khách hàng đều được ghi nhận trên hệ thống phần mềm và được chuyển đến các bộ phận chuyên trách một cách kịp thời.

Hotline