Thiết kế 3D

Lên phối cảnh 3D theo phương án 2D khách duyệt

TPhome_buoc_3

Sau khi khách hàng và TPhome đã thống nhất phương án thiết kế 2D. Từ phương án thiết kế 2D đã duyệt, đội ngũ Kiến trúc sư TPhome sẽ tiến hàng lên phối cảnh 3D hoàn chỉnh và đúng tiến độ như đã cam kết.

Hotline