Thiết kế 2D

Gợi ý concept và lên phương án thiết kế 2D

TPhome_buoc_2

Trên cơ sở khảo sát mặt bằng & nhu cầu của khách hàng, đội ngũ thiết kế TPhome sẽ tiến hành lên sơ đồ bố trí mặt bằng (layout) 2D.

Trong giai đoạn này, khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa bản thiết kế nhiều lần cho đến khi hài lòng thì mới kết thúc để sang bước phối cảnh 3D.

Hotline