Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
Penthouse Masteri Thảo Điền
logo-goc
Penthouse Masteri Thảo Điền
Dự án: Masteri Thảo Điền
Chủ đầu tư: Thao Dien Invesment
Chủ nhà: 
Thiết kế & thi công nội thất: TPhome
Loại: Penthouse

  • Địa điểm: Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
  • Mã dự án: Masteri Thảo Điền
  • Diện tích: 400m2
  • Thiết kế & thi công nội thất: TPhome
  • Thời gian hoàn thành: 05/2020
  • Mô tả: Tư vấn thiết kế nội thất trọn gói Penthouse Masteri Thảo Điền dự án Masteri Thảo Điền Quận 2

DỰ ÁN ĐÃ XEM

Tư vấn thiết kế nội thất Penthouse dự án Masteri Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

DỰ ÁN TƯƠNG ĐƯƠNG

Hotline