Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
Penthouse Park View, PMH Q.7
logo-goc
Penthouse Park View, PMH Q.7
Dự án: Park View, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Chủ đầu tư: Phú Mỹ Hưng
Chủ nhà: 
Thiết kế & thi công nội thất: TPhome
Loại: Penthouse

  • Địa điểm: Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM
  • Mã dự án: Phú Mỹ Hưng
  • Diện tích: 230m2
  • Thiết kế & thi công nội thất: TPhome
  • Thời gian hoàn thành: 06/2021
  • Phong cách thiết kế: Scandinavian
  • Mô tả: Tư vấn thiết kế nội thất Penthouse Park View, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

DỰ ÁN ĐÃ XEM

Tư vấn thiết kế nội thất Penthouse Park View, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

DỰ ÁN TƯƠNG ĐƯƠNG

Hotline