Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
Biệt thự 7.5x20 Him Lam
logo-goc
Biệt thự 7.5x20 Him Lam

Dự án: KDT Him Lam
Chủ đầu tư: Him Lam
Chủ nhà: 
Thiết kế & thi công nội thất: TPhome
Loại: Biệt thự

  • Địa điểm: Khu Đô Thị Him Lam, P.Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM
  • Mã dự án: 
  • Diện tích: 7.5x20
  • Thiết kế & thi công nội thất: TPhome
  • Thời gian hoàn thành: 10-12/2021
  • Mô tả: Tư vấn thiết kế và thi công trọn gói nội thất biệt thự 7.5x20 tại dự án Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7.

DỰ ÁN ĐÃ XEM

Tư vấn thiết kế và thi công nội thất trọn gói nội thất biệt thự 7.5x20 Him Lam, Quận 7.

DỰ ÁN TƯƠNG ĐƯƠNG

Hotline