Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương
logo-goc
Nhà phố Uni-Town, Bình Dương

Dự án: Nhà Phố Uni-Town
Chủ đầu tư: Thủ Dầu Một, Bình Dương
Chủ nhà: Chị A
Tư vấn thiết kế và thi công nội thất: TPhome.
Loại: Nhà Phố

 

 

  • Địa điểm: Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Mã dự án: Nhà phố Uni-Town
  • Diện tích: 350m2
  • Phong cách thiết kế: Hiện đại
  • Thiết kế & thi công nội thất: TPhome
  • Ngày hoàn thành: 2021
  • Mô tả: TPhome tư vấn thiết kế & Thi công nội thất Nhà Phố Nhà Phố Uni-Town, Thủ Dầu Một, Bình Dương

DỰ ÁN ĐÃ XEM

Nhà phố Uni-Town, Bình Dương

Thủ Dầu Một, Bình Dương

TPhome tư vấn thiết kế & Thi công nội thất Nhà Phố Uni-Town, Thủ Dầu Một, Bình Dương

DỰ ÁN TƯƠNG ĐƯƠNG

Hotline