Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa
logo-goc
Biệt thự 400m2 tại dự án The Golden Star Villa

Dự án: The Golden Star Villa
Chủ đầu tư: Hưng Lộc Phát
Chủ nhà: Anh T
Thiết kế & thi công nội thất: TPhome
Loại: Biệt thự

  • Địa điểm: Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
  • Mã dự án: BT-001
  • Diện tích: 400m2
  • Thiết kế & thi công nội thất: TPhome
  • Thời gian hoàn thành: 04/2019
  • Mô tả: Tư vấn thiết kế và thi công trọn gói nội thất biệt thự rộng 400m2 tại dự án The Golden Star Villa, Quận 7.

DỰ ÁN ĐÃ XEM

Tư vấn thiết kế và thi công trọn gói nội thất biệt thự rộng 400m2 tại dự án The Golden Star Villa, Quận 7.

DỰ ÁN TƯƠNG ĐƯƠNG

Hotline