Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8
logo-goc
Trọn gói thiết kế nội thất nhà phố hiện đại tại Quận 8

Dự án: Nhà phố (NP-002) - Quận 8
Chủ nhà: Chị. P
Thiết kế & thi công nội thất: TPhome
Loại: Nhà phố

  • Địa điểm: Dương Bá Trạc, Quận 8, TP. HCM
  • Mã dự án: NP-002
  • Diện tích: 114m2
  • Thiết kế & thi công nội thất: TPhome
  • Thời gian hoàn thành: 10/2019
  • Mô tả: Tư vấn thiết kế và thi công nội thất trọn gói nhà phố đơn lẻ tại Quận 8, TP. HCM. 

DỰ ÁN ĐÃ XEM

TPhome thiết kế & thi công Nhà phố đơn lẻ tại Quận 8.

DỰ ÁN TƯƠNG ĐƯƠNG

Hotline